Onze visie

Ieder mens aan het roer van de eigen gezondheid. 

Zo kan iedereen Prachtig ZIJN!


Aan het roer van de eigen gezondheid

Onze samenleving zit vol ongezonde verleidingen; de (werk)omgeving is vaak bewegingsarm; eisen zijn hoog en mensen staan voortdurend bloot aan prikkels en stress. Ons hele zorgstelsel is gericht op ziekte in plaats van gezondheid. Het gevolg? Toename van leefstijlgerelateerde en chronische ziekten, hoge druk op de zorgsector en onbeheersbare zorgkosten.  

Wij geloven dat onze maatschappij gebaat is bij meer leefstijlaanbod en een effectieve samenwerking op preventie en gezonde leefstijl. Door in leefstijl te investeren en gezond gedrag aan te leren, kan iedereen de regie over zijn of haar gezondheid terugpakken. Daar geloven we in en daar zetten we ons voor in.  We werken daarbij vanuit het vertrouwen dat de hele samenleving meeprofiteert als mensen leren in alle opzichten goed voor zichzelf te zorgen: 


  • Het individu krijgt de regie over de eigen maximaal haalbare vitaliteit.
  • De druk op de gezondheidszorg vermindert, net als de structurele lasten.
  • Medici kunnen hun specialisme doelgerichter inzetten, omdat de patiënt zelf proactief werkt aan de basis van zijn of haar gezondheid: de eigen leefstijl.  
  • Werkgevers krijgen gezondere en productievere medewerkers, die duurzaam inzetbaar zijn.
  • Gemeenten krijgen gezondere inwoners, wat de preventietaken verlicht evenals het beroep op het welzijnswerk en het sociale domein.

Zo kan iedereen Prachtig ZIJN!

Wij geloven dat de juiste leefstijl de belangrijkste randvoorwaarde is voor een goede gezondheid. Wij geloven ook dat mensen gezonder en gelukkiger zijn als zij aan het roer staan van de eigen gezondheid. Daarom vinden we dat een gezonde leefstijl voor ieder mens bereik-baar moet zijn én dat professionele, integrale leefstijlbegeleiding voor ieder mens beschikbaar moet zijn.

Eigen regie en een gezonde leefstijl zorgen ervoor dat mensen de balans (her)vinden, kunnen blijven werken aan de eigen maximaal haalbare vitaliteit, lekker in hun vel zitten en voldoende energie en zelfvertrouwen ervaren om echt zichzelf te kunnen zijn en de eigen persoonlijke missie te leven. Wij noemen dat Prachtig ZIJN!

De term Prachtig ZIJN! vormt het middelpunt van de leefstijlcirkel in het beeldmerk van onze oprichter: leefstijlcentrum Your Health Spot. Deze leefstijlcirkel bevat acht leefstijlcomponenten: voldoende water, regelmatig sporten, frisse lucht, de juiste voeding, voldoende slaap, ontspanning, een gezond gewicht en innerlijke balans. Ze zijn allemaal belangrijk en beïnvloeden elkaar onderling. Heb je eenmaal de balans gevonden, dan is er ruimte om te zijn wie je echt bent en dat noemen wij Prachtig ZIJN! De stichting draagt deze naam, omdat die enerzijds de link legt met leefstijlcentrum Your Health Spot en anderzijds goed verwoord wat wij ieder mens gunnen en voor ieder mens willen bereiken met onze maatschappelijke activiteiten in de regio Zuid-Holland Zuid.