Het aantal Nederlanders met overgewicht, burn-out en chronische leefstijlgerelateerde aandoeningen is verontrustend hoog, de zorgkosten blijven stijgen en de zorgsector staat flink onder druk. We stevenen af op een onbetaalbaar zorgstelsel, waar zorg niet meer vanzelfsprekend voor iedereen toegankelijk en beschikbaar zal zijn.
  
Er is een groeiend bewustzijn dat we moeten inzetten op het vergroten van de eigen regie bij de patiënt, het integreren van leefstijlzorg in zorgpaden en behandelprotocollen én het faciliteren en realiseren van domeinoverstijgende samenwerking. We staan daarmee voor een transitievraagstuk dat zowel onze manier van (samen)werken als ook de inrichting van ons zorgstelsel raakt. 

Binnen de regio Zuid-Holland Zuid hebben we daarom een leefstijlcoalitie gevormd, waarin we onze kennis, onze vaardigheden, onze ervaring en onze netwerken bundelen om dit transitievraagstuk gezamenlijk in goede banen te leiden. 

Visie & missie

Lees hier meer over onze visie, onze missie en onze doelen

Projecten

Bekijk hier een overzicht van de projecten die we vanuit de coalitie uitvoeren

Laatste nieuws

Blijf hier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen