GLI Zuid-Holland Zuid

De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) wordt sinds 1 januari 2019 vergoed vanuit de basisverzekering.

Wij zijn initiatiefnemer van het samenwerkingsverband GLI ZHZ. In dit samenwerkingsverband werken huisartsen, gemeenten, GGD, leefstijlcoaches, fysiotherapeuten en diëtisten samen aan een goed en effectief GLI-aanbod.

In de rol van regiocoördinator voeren wij de centrale GLI administratie, ondersteunen de GLI-coaches, ontzorgen de huisartsen, beheren de centrale database, leveren effectiviteitsrapportages en werken aan continue kwaliteitsverbetering.


Alle samenwerkingspartners hebben zitting in een regionale stuurgroep, die speciaal is opgericht voor de verdere ontwikkeling van de GLI in de regio. Samen zorgen wij voor een uniek programma, waarmee iedereen met een BMI >30 kan werken aan een gezonde(re) leefstijl en een betere gezondheid!

Meer informatie over de GLI ZHZ is te vinden op de regionale website.