Onze missie

Passende leefstijlinterventies beschikbaar maken voor iedereen. Gezonde leefstijl bereikbaar maken voor iedereen.


Passende leefstijlinterventies organiseren en ontwikkelen

Wij stimuleren, organiseren en faciliteren regionale samenwerking, gericht op een sterke keten en een integrale werkwijze met continue kwaliteitsverbetering.

Waar nodig verbeteren we bestaande interventies en ontwikkelen we nieuwe interventies, die bij voorkeur gericht zijn op specifieke doelgroepen. Zo realiseren we persoonsgerichte preventieve zorg. 

Vanuit samenwerking zetten we in op een unieke regionale aanpak, waarmee we inwoners van de regio Zuid-Holland Zuid gezonder en gelukkiger maken!

Beschikbaar voor iedereen en gezonde leefstijl bereikbaar voor iedereen

De juiste leefstijlbegeleiding hoort beschikbaar te zijn voor iedereen en daarom zetten wij ons in voor meer en betere financiering van leefstijlinterventies en leefstijlcoaching.

Daarnaast organiseren en stimuleren we initiatieven die erop gericht zijn een gezonde leefstijl bereikbaar te maken voor iedereen. We richten ons daarbij met name op het bereikbaar maken van gezonde voeding, sport, ontspanning en stressreductie.